Firmele specializate în administrarea imobilelor vin cu oferte cuprinzătoare, astfel încât toate persoanele care au nevoie de astfel de servicii să găsească în portofoliul lor tot ce au nevoie. În momentul de față, tot mai mulți proprietari optează pentru servicii de genul acesta, fiind mai eficiente decât administrarea prin asociația de proprietari. Iată mai multe servicii pe care le poate include oferta acestor firme.

Dacă vrei să colaborezi cu specialiști, te poți informa asupra ofertei de servicii profesionale administrare imobile – Gorand.ro care cuprinde tot ce pot avea nevoie proprietarii de la astfel de firme, indiferent dacă este vorba despre servicii de administrare blocuri sau chiar spații pentru servicii.

Servicii financiare asigurate de firmele care se ocupă de administrarea imobilelor

Evidența financiară este un domeniu în care cele mai multe asociații de proprietari au probleme, tocmai pentru că nu sunt formate din experți in acest domeniu, iar pentru persoanele fizice contabilitatea poate fi un subiect extrem de complex. De toate acestea depinde gestionarea cu simț de răspundere a fondurilor asociației.

Iată câteva dintre operațiunile pe care le va face o firmă care se ocupă de administrare și care asigură servicii financiare:

  • Plata facturilor către furnizorii de utilități și către prestatorii de servicii ca urmare a depunerii în contul asociației a banilor care au fost încasați de la proprietari.
  • Întocmirea unui registru de casă
  • Actualizarea registrelor de evidență pentru Fondul de Rulment și pentru Fondul de reparații
  • Menținerea relațiilor ptime cu furnizorii de utilități, cu instutițiile bancare ale asociației de proprietari și cu prestatorii de servicii
  • Verificarea registrului contabil
  • Monitorizarea tuturor modificărilor ce pot să aibă loc în cadrul legislației astfel încât să nu apară probleme
  • Întocmirea ordinelor de plată pentru servicii și achitarea taxelor și impozitelor la bugetul de stat.

Servicii contabile

Serviciile contabile sunt de asemenea prea complexe pentru asociația de proprietari, dar firmele le pot gestiona cu ușurință, cu ajutorul colaboratorilor pe care îi au. Se vor calcula cu ajutorul unui program specializat listele de încasare a cotelor de întreținere, repartizarea penalităților către furnizori, facturile pentru prestări servicii și se vor ăntocmi liste lunare cu cotele de contribuție. De asemenea, se vor aplica deciziile luate de Adunarea Generala a proprietarilor, vizând sumele care treuie să fie introduse pe listele lunare. Tot aici, se vor transmite toate informațiile de care proprietarii au nevoie pentru a înețelege cum au fost gestionate cheltuielile lunare.

Servicii de casierie

Serviciile de casierie includ mai multe operațiuni cum ar fi încasarea întreținerii de la fiecare apartament, a penalităților aferente întârzierilor la plata cotelor sau a altor taxe care trebuie plătite. De asemenea, tot în casierie se va face și distribuirea de tipizate specifice pentru activitatea administrativa. Casieria este cea care preia sesizările care vin de la proprietari.

Servicii administrative

Activitățile administrative sunt cele mai vizibile activităț dintr-un imobil și influențează confortul proprietarilor, fiind și o pune de legătură între firmă și proprietari. Aici se vor face activitățile de verificare a stării în care se află subsolurile, căile de acces și ghenele, dar și modul în care funcționează ascensoarele, luminile de pe scară, interfoanele și alte astfel de elemente care fac viața proprietarului mai ușoară.

În timpul programului, firma va verifica dacă cei care trebuie să presteze anumite servicii se prezintă la lucru și se ocupă de activitățile desemnate așa cum trebuie. De asemenea, firma va ridica de la sediul Beneficiarului facturile pentru prestatorii de servicii și pentur utilități. Firma este cea care verifică periodic modul de funcționare a instalației electrice, contoarele și aprovizionarea cu materiale în timpul renovărilor.

De asemenea, în momentul în care apar reclamații de la proprietari, tot firma este cea care trebuie să le soluționeze într-un mod echitabil, ascultând toate părțile implicate în problemă, verificând pe teren situațiile semnalate și luând măsuri cât mai rapid. În felul acesta, viața proprietarilor va fi mai liniștită și mai confortabilă, acesta fiind și motivul pentru care se optează acum pentru colaborări cu firme de administrare imobile.